top of page

INDUSTRIAL CORNER

bostadsrättsförening

OUR WORK

NORRA SORGENFRI

Från Malmös äldst bevarade industriområde, till en levande småskalig och varierad kvartersstad, mitt i Malmö.

Kv. Grytan

En av de tidigaste industrierna i Norra Sorgenfri var en kvarnstens- och slipskivefabrik i nordvästra hörnet av nuvarande kvarteret Grytan. Vid Östra Farmvägen etablerades 1929 G. A. Wangels färgeri & kemiska tvättanstalt, som var i bruk åtminstone fram till 1960-talet. En långvarig verksamhet i kvarteret Grytan var korvskinnstillverkaren AB Tripasin som grundades 1937 och lade ner 2005. Maskinerna som torkade korvskinnen var 75 meter långa - därav fabriksbyggnadens långsträckta form. På tomten öster om AB Tripasin, vid Industrigatan låg telegrafverkets förråd från 1930-talet.

ABOUT US

NYHETSBREV

Augusti/September 2021

Försäljning

Vi är en attraktiv förening och har på sistone haft en hel del försäljningar. Vi välkomnar alla våra nya grannar och får tyvärr säga hejdå till andra.

 

Den 17 augusti 2021 införs en ny rutin vid överlåtelser (försäljning). Det
innebär att en lägenhetssyn skall göras i samband med att en bostadsrätt
överlåts. Lägenhetssynen är en typ av kontroll av lägenhetens funktionaliteter såsom värme, ventilation, vatten och avlopp m.m. Genom denna kontroll/syn får såväl föreningen som bostadsrättsinnehavare besked om statusen på viktiga funktioner i lägenheten.

 

Vissa funktioner ansvarar föreningen för medan det för andra är bostadsrättshavarens ansvar att se till att dessa fungerar. Lägenhetssynen kommer att genomföras av styrelsen. I samband med att överlåtelsehandlingar inkommer till styrelsen kommer styrelsen att kontakta säljaren för att komma överens om tid för lägenhetssynen. 

 

Lägenhetssynen kommer att följa ett fastställt protokoll med en checklista över vad som ska kontrolleras. Efter genomförd lägenhetssyn delges protokollet säljaren och läggs upp som bilaga till överlåtelsehandlingarna. Eventuella brister noterade i protokollet ska därefter snarast åtgärdas antingen av föreningen eller säljaren beroende på vem som har ansvaret enligt föreningens stadgar. Föreningen kommer att stå för kostnaden för lägenhetssynen.

 

Observera att lägenhetssynen inte är någon besiktning och inte innebär en garanti för att det inte finns några brister i lägenheten. Säljaren kan alltså, precis som tidigare, bli ersättningsskyldig för fel som uppkommer i lägenheten efter försäljning, hör med din mäklare om vilka regler som gäller.

 

Trivselregler 

Vi har uppdaterat våra trivselregler. Ett exemplar har lagt i varje brevlåda och det bifogas också i det här mailet. Det som är den största förändringen är att vi har förtydligat vad som gäller för loftgångarna och övrig utomhusmiljö. Det kan alltid vara bra att läsa igenom de här några gånger om året för att påminna sig själv om vad som gäller. Hör av till styrelsemailen om det skulle vara några frågor eller funderingar.

 

Andrahandsupplåtelse 

Vi vill påminna om att för att få lov att hyra ut, eller låna ut, (d.v.s. upplåta) sin bostadsrätt måste man få styrelsens skriftliga samtycke. Detta gäller oavsett hur lång tidperioden för den tilltänkta upplåtelsen är, dock beviljas maximalt ett års upplåtelse åt gången. Nyttjanderätten kan förverkas om lägenheten upplåts i andrahand utan styrelsega samtycke. ”Ansökan om tillstånd för andrahandsupplåtelse” finns att hämta på  under ”Lägenhetspärm” eller kontakta styrelsen så förser vi er med ansökningsformuläret.

 

Anslagstavlan 

Vi är glada att ni några har börjat att använda anslagstavlan och uppmanar er andra att också göra det om ni ska ha fest eller liknande på gården eller som kommer att på annat vis påverka andra än er själva
Vi vill också påminna om att om en önskar komma i kontakt med styrelsen gör man det bäst genom att antingen mejla brfindustrialcorner@gmail.com eller lägga ett meddelande i styrelsens brevlåda i entrén.

Nyhetsbrev mars/april 2021

Föreningsstämma 2021

Datumet för årets föreningsstämma är satt till den 18:e maj och stämman kommer hållas digitalt via Zoom. En formell kallelse kommer inom kort skickas ut via mejl till samtliga medlemmar samt sättas upp på anslagstavlan i entrén. Medlemmar som är intresserade av styrelsearbete, att ingå i en arbetsgrupp eller på annat sätt vill engagera sig i föreningen uppmanas att kontakta Rickard Lagerström (d.v.s valberedningen) på Facebook Messenger.

 

Utrensning av cyklar

Dags för rensning i cykelställen igen. Den 1 april kommer cyklarna i cykelställen på innergården märkas upp med tejp. Ägaren/ägarna till de uppmarkerade cyklarna kommer ha fram till den 1 juli 2021 på sig att avlägsna tejpen, sedan kommer cyklarna med märkningen kvar att tas hand om. På detta sätt kommer vi kunna sålla ut cyklar som saknar ägare och bara står och tar upp plats i cykelställen. De cyklar som ingen gjort anspråk på kommer att skänkas bort alternativt skrotas.

 

Ytterligare en anslagstavla i entrén

Det har satts upp ytterligare en anslagstavla i entrén. Halva anslagstavlan är till medlemmarnas förfogande och tanken är att man ska kunna använda den till att informera sina grannar om man till exempel planerar att ha fest, vill skänka bort något eller liknande.

 

Andrahandsupplåtelse

För att få lov att hyra ut, eller låna ut, (d.v.s. upplåta) sin bostadsrätt måste man få styrelsens skriftliga samtycke. Detta gäller oavsett hur lång tidperioden för den tilltänkta upplåtelsen är, dock beviljas maximalt ett års upplåtelse åt gången. Nyttjanderätten kan förverkas om lägenheten upplåts i andrahand utan styrelsens skriftliga samtycke. ”Ansökan om tillstånd för andrahandsupplåtelse” finns att hämta på föreningens hemsida https://www.brfindustrialcorner.com/lagenhetsparm 

eller kontakta styrelsen så förser vi er med ansökningsformuläret.

 

Eluttag vid grillplatsen/pergolan

Det har installerats eluttag i anslutning till grillplatsen. Eluttagen sitter på räcket vid parkeringen.

 

Facebook-gruppen “Brf Industrial Corner” Facebookgruppen ”Brf Industrial Corner” skall ses som ett kommunikationsmedel mellan medlemmarna och inte som ett kommunikationsmedel mellan medlemmar och styrelsen. Önskar man kontakta styrelsen gör man det bäst genom att antingen mejla brfindustrialcorner@gmail.com eller lägga ett meddelande i styrelsens brevlåda i entrén.

Nyhetsbrev januari 2021

Motioner till årsstämman 2021

Enligt stadgarna är den 1:a februari sista datum för anmälan av ärenden/motioner som önskas behandlas på föreningsstämman.

 

Information angående värmesystemet

Sedan huset byggdes så har vi haft problem med att värmen inte kommer ut överallt i huset. I våras gjorde en genomgång av inställningarna för alla element i samtliga lägenheter. Tyvärr gav det inte önskvärt resultat utan det är fortfarande något som inte fungerar som det ska. Det försvårar också att vi inte haft någon längre period med ordentlig kyla så systemet fått sättas på prov. Huset är varmt i sig och elementen går inte igång förrän det behövs. Det som garanteras från Umia (leverantör av värmesystemet) är att värmesystemet ska leverera värme så att innertemperaturen är 21 grader.

 

Umia håller nu på med att felsöka i lägenheter där det är för kallt. Styrelsen vill få information om det finns fler lägenheter som inte har tillräckligt varmt. Mät temperaturen i mitten av rummet ca 1 meter ovanför golvet. Passa gärna på tidig morgon när det är några minusgrader ute. Är temperaturen under 21 grader maila styrelsen så kommer Umia ta kontakt. OBS! Gardiner får inte täcka radiatorerna då fungerar de ej som de ska. Det bildas då en zon innanför gardinen där det blir varmt och då stänger termostaten tillflödet av värme.

 

Föreningens hemsida

Föreningen har en hemsida där information läggs upp och uppdateras löpande. Adressen är: www.brfindustrialcorner.com

På hemsidan kan man bland annat hitta följande information:

  • Föreningens stadgar

  • Kontaktuppgifter

  • Trivselregler

  • Nyhetsbrev (från juni 2020 och framåt)

  • Dokument från ”lägenhetspärm”, dvs. produktdatablad och skötselinstruktioner. Där hittar man även blanketten för ansökan om andrahandsupplåtelse.

 

Grovsopor och sophantering

Grovsopor får inte slängas eller lämnas i miljöhuset. Nedan följer exempel på avfall som ni själva måste forsla bort till återvinningscentral:

Grovavfall: T.ex. mattor, madrasser, möbler (oavsett material), stekpannor, kastruller, skruv, porslin och plastleksaker.

Farligt avfall: T.ex. Sprayburkar, lösningsmedel, färg – och lackrester, nagellack, limrester, tonerkassetter, kvicksilvertermometrar, spackel och fogmassa.

Övrigt: Dricksglas, spegelglas och stora sopor.

 

Känner man sig osäker på hur avfallet ska hanteras; fråga en granne eller gå in på www.vasyd.se/Artiklar/Avfall/Sortera-avfall eller liknande.

Tänk också på att alltid vika ihop eller skära ner kartonger och papplådor innan de slängs i kärlen i miljöhuset!

Om något av återvinningskärlen är fulla; avvakta om möjligt med att slänga återvinningsavfallet tills efter nästa hämtning/tömning, alternativt forsla på egen hand bort det egna avfallet till en återvinningsstation.

Nyhetsbrev september 2020

 

Höstdag

Söndagen den 27:e september kl. 11:00 är det dags för en gemensam trädgårdsdag! Vi träffas på innergården och röjer upp inför hösten/vintern. Hoppas ni har möjlighet att delta en liten stund under dagen!

Innergården
Styrelsen har haft ett möte med rektorn på Jensen och förvaltaren på Balder (ägare till skolans fastighet samt intilliggande bostadshus). På mötet framförde vi att situationen på innergården är ohållbar och att vi ser det nödvändigt att ingången för eleverna flyttas till ingången till skolan från Östra Farmvägen. Balder har ansvar att återkomma med vad som krävs för att genomföra förändringen.

 

Andra åtgärder som genomförts/kommer att genomföras är;
• Cykelställen är flyttade från in/utfarten till Östra Farmvägen och skylt med cykelparkering förbjuden är uppsatt.
• Enkelriktat skylten från Östra Farmvägen som någon tagit bort är beställd.
• Rektorn kommer kontinuerligt informera elever, lärare och föräldrar att det inte är tillåtet att passera igenom eller vara på vår privata mark och att övrig innergård endast får användas för att ta sig till och från skolan.
• En avgränsning med armeringsnät kommer sättas upp för att tydligare markera vår gård och skyltar med ”Privat område” kommer sättas upp vid ingångarna till gården.

Utrensning av cyklar
Under sommaren markerades cyklarna i våra cykelställ upp med tejp. Ägarna till cyklarna har haft möjlighet att avlägsna tejpen och på så vis kan vi sålla ut cyklar utan ägare. I dagsläget står nio cyklar med tejpmarkering kvar i cykelställen; de kommer att skänkas bort alternativt skrotas om ingen har gjort anspråk på dem innan 9:e november 2020.

Grovsopor och sophantering
Grovsopor får inte slängas eller lämnas i miljöhuset. Nedan följer exempel på avfall som ni själva måste forsla bort till återvinningscentral:


Grovavfall: T.ex. mattor, madrasser, möbler (oavsett material), stekpannor, kastruller, skruv, porslin och plastleksaker.
Farligt avfall: T.ex. Sprayburkar, lösningsmedel, färg – och lackrester, nagellack, limrester, tonerkassetter, kvicksilvertermometrar, spackel och fogmassa.  
Övrigt: Dricksglas, spegelglas och stora sopor.

Känner man sig osäker på hur avfallet ska hanteras; fråga en granne eller gå in på www.vasyd.se/Artiklar/Avfall/Sortera-avfall eller liknande.

Viktiga kontaktuppgifter
Örestads Bevakning
Fastighetsjour. Kontaktas vid akuta fel och brister dygnet runt.
Tel: 040 - 93 12 70

Umia
Kontaktas vid t.ex. stopp i avlopp, droppande kranar osv. 
Felanmälan görs via e-post: felanmalan.malmo@umia.se 

 

Schindler
Felanmälan av hiss, dygnet runt. 
Tel: 020 - 31 33 33


Osby Vitvaror
Kontaktas vid garantiärenden/fel rörande vitvaror. 
Tel: +46 (0) 42 29 95 60
E-post: info@osbyvitvaror.se

 

Amentum Syd
Ekonomisk förvaltning. Kontaktas vid frågor som rör avgiftsavier, betalningar osv. 
Tel:  040 - 18 18 50 
E-post: info@amentumsyd.se

 

Styrelsen
Kontaktas vid  frågor eller synpunkter som rör föreningen eller fastigheten. 
E-post brfindustrialcorner@gmail.com eller genom att lägga ett meddelande i styrelsens brevlåda som finns i entrén.

Nyhetsbrev juni 2020 - UPPDATERAT!

 

I slutet på juni gick vi ut med information om kommande utrensning av cyklar i cykelställen på innergården. Datum i den informationen har blivit ändrade - nedan finner ni den uppdaterade versionen.

Flygning med drönare
Det har kommit till styrelsens kännedom att det har flugits med drönare kring fastigheten och att det
har påståtts att det är på uppdrag av styrelsen. Detta vill vi å det bestämdaste dementera. Styrelsen
anser det olämpligt och integritetskränkande att flyga med drönare nära fastigheten och filma
och/eller fotografera utan de boendes vetskap och medgivande.

 

Utrensning av cyklar
Under vecka 28 kommer cyklarna i cykelställen på innergården märkas upp med tejp. Ägaren/ägarna
till de uppmarkerade cyklarna kommer ha fram till den 27:e juli 2020 på sig att avlägsna tejpen,
sedan kommer cyklarna med märkningen kvar att tas hand om. På detta sätt kommer vi kunna sålla
ut cyklar som saknar ägare och bara står och tar upp plats i cykelställen.


Efter det att cyklarna tagits hand om av föreningen har man tre månader på sig att göra anspråk på
sin cykel. De cyklar som ingen gjort anspråk på innan 1:a november 2020 kommer att skänkas bort
alternativt skrotas.

Tv-avtal upphör
Tv-avtalet med Boxer upphör 1:a juli. Därefter är det upp till var och en att avgöra om de vill upprätta
ett avtal med en TV-leverantör.

Uppdaterade trivselregler
Trivselreglerna har uppdaterats och justerats. Ni finner dem är på hemsidan. 

CONTACT

Styrelsen Brf Industrial Corner

Kontaktas vid frågor eller synpunkter som rör föreningen eller fastigheten.

E-post: brfindustrialcorner@gmail.com

Postadress:

"Styrelsen Brf Industrial Corner"

Industrigatan 17A

212 14, Malmö

Amentum Syd
Ekonomisk förvaltning. Kontaktas vid frågor som rör avgiftsavier, betalningar osv.


Tel: 040 - 18 18 50
E-post: info@amentumsyd.se

Örestads Bevakning
Fastighetsjour. Kontaktas vid akuta fel och brister dygnet runt. 

Tel: 040 - 93 12 70

Schindler
Kontaktas för felanmälan av hiss dygnet runt.


Tel: 020 - 31 33 33

Umia
Kontaktas vid t.ex. stopp i avlopp, droppande kranar osv.

 

E-post: felanmalan.malmo@umia.se

 

Osby Vitvaror
Kontaktas vid garantiärenden/fel rörande vitvaror. 

Tel: 042 - 29 95 60

E-post: info@osbyvitvaror.se

CONTACT
bottom of page