top of page

TRIVSELREGLER

För att alla ska trivas måste vi visa hänsyn till varandra och följa de trivselregler som gäller. Vi är en öppen förening, där vi alla måste tänka på att värna om varandras integritet, trivsel och trygghet. Samtliga trivselregler gäller även för gäster och andrahandshyresgäster. 

 

Störande ljud 

Mellan klockan 22.00- 06.00 alla dagar bör du visa särskild hänsyn. Meddela grannarna i förväg om ni ska ha fest eller annat arrangemang genom att skriva upp det på anslagstavlan. 

 

Trapphus och entré 

Trapphuset och entrén skall hållas fritt från diverse saker så som cyklar, barnvagnar, pulkor, sopor, tidningskassar etc. De är i vägen för räddningstjänsten, utgör brandfara och hindrar dessutom att städningen kan utföras ordentligt. 

Se till att entrédörrarna stänger sig ordentligt, så försvåras inbrott och oönskade besökare. 

 

Balkonger och fasad 

Blomlådor på balkonger måste hänga på balkongräckets insida. Hänger blomlådor eller andra föremål på utsidan av balkongen kan de ramla ner och allvarligt skada förbipasserande. Det är inte tillåtet att göra någon typ av åverkan på fasaden, t.ex. borra hål eller skruva. 

 

Loftgångar 

Föremål får ej hängas på loftgångsräckena och föremål ute på loftgångarna bör vara väl förankrade. Möbler på loftgångarna, samt på gångar i markplan, får täcka max 50 cm från husväggen. Resterande plats fram till räcket skall vara fritt från möbler och andra föremål. 

All form av grillning är otillåten på loftgångar, grillning hänvisas istället till grillplats nere på gården. Cyklar är inte tillåtna på loftgång eller i gångar på markplan. Det är inte tillåtet att göra någon typ av åverkan på fasaden, t.ex. borra hål eller skruva. 

 

Innergård och uteplats 

Hjälp till att hålla ytorna god ordning och fri från skräp. Var rädd om rabatter och växtlighet, men ta gärna av bär, örter och annat gott som växer på innergården. 

För att undvika att råttor och andra skadedjur dras till fastigheten och innergården får man inte: lämna sopor att stå i loftgång eller trapphus, slänga matavfall i soptunnorna på innergården eller mata fåglar. Vid grillning är det endast utsatt grillplats som gäller och se till att grillen släcks innan ni lämnar. 

 

Rökning

Rökning är förbjuden i alla gemensamma utrymmen som entré, trapphus och hiss. Om du röker ta hand om dina fimpar själv. 

Man bör tänka på att t.ex. cigarettrök i loftgångarna kan leta sig in i grannarnas lägenheter genom ventilationen. 

 

Miljöhus och sophantering 

Se till att slänga avfallet i rätt kärl, det står tydligt på kärlen vilket som är till vad. Matavfall och trädgårdsavfall har olika käl. Grovsopor får inte slängas eller lämnas i miljöhuset. Tänk också på att alltid vika ihop eller skära ner kartonger och papplådor innan de slängs i kärlen i miljöhuset! Nedan följer exempel på avfall som ni själva måste forsla bort till återvinningscentral. Känner man sig osäker på hur avfallet ska hanteras; fråga en granne, styrelsen eller gå in på

www.vasyd.se/Artiklar/Avfall/Sortera-avfall för att få rätt information. 

 

Grovavfall: T.ex. mattor, madrasser, möbler (oavsett material), stekpannor, kastruller, skruv, porslin, bildäck och plastleksaker.

Farligt avfall: T.ex. Sprayburkar, lösningsmedel, färg – och lackrester, nagellack, limrester, tonerkassetter, kvicksilvertermometrar, spackel och fogmassa.

Övrigt: Dricksglas, spegelglas och stora sopor. 

 

Husdjur 

Har du husdjur måste du se till att de inte förorenar eller stör omgivningen. Håll era husdjur kopplade när ni befinner er på gemensamhetsytor. Rasta ej djur på innergården. 

 

Parkering

De trafik- och parkeringsregler som gäller i området ska alltid respekteras. Föreningens gästparkering ska främst nyttjas av gäster och inte av boende. 

 

Cyklar

Cyklar får endast parkeras i cykelställ eller i cykelförråd. Ej tillåtet att parkera cyklar i entré, trapphus, loftgångar eller på övrig plats på innergården. 

 

Taket/sedumtak

Det är absolut förbjudet att beträda taket. Varken husdjur, föremål eller personer får befinna sig på sedumtaken. 

Vi är en attraktiv förening och har på sistone haft en hel del försäljningar. Vi välkomnar alla våra nya grannar och får tyvärr säga hejdå till andra.

bottom of page